Vandværket blev etableret den 27. januar 1905.

På dette tidspunkt var der 153 hustande i Høng By og der blev indgået en aftale med de første 76 brugere.

Høng Vandværk begyndte med en vindmølle som energikilde, og der var store startvanskeligheder med både manglende grundvand og vind til møllen.

Først i 1939 lykkedes det at få rigelig vandmængde fra en artesisk brønd og i 1940 blev forsyningssikkerheden væsentlig forbedret med et vandtårn, der samtidig fungerer som et vartegn for byen.

Siden hen har værket fået vandforsyningen suppleret med nye boringer og et stærkt udbygget net.

Høng Vandværk forsyner i dag ca. 2470 husstande med godt drikkevand.

 

Høng Vandværk er nu på facebook, Vi vil herinde sende informationer ud omkring drift forstyrrelser mv, del gerne vores side så vi kan nå ud til alle i forsyningsområdet.
De bedste hilsner
Høng Vandværk


FORBRUGERNES PERSONLIGE DATA ER BESKYTTET.

EU´s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Høng Vandværk er efter meget hårdt arbejde glade for at kunne meddele: ”Vandværkets forbrugere er nu i tråd med forordningens overordnede målsætninger beskyttet mod misbrug af deres personlige data” siger formand Erling Skovdal.
Læs mere
Danske vand